top of page

Waterman Lương Thành Trung

z3777263973009_b29629dfb7b1deb2129665648739b062.jpg

KINH NGHIỆM

Tôi được trải nghiệm 9 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh doanh các giải pháp Hoạch định nguồn lực doanh nghiêp (ERP) cho các khách hàng lớn; tiếp đó tôi được trải nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực Tài chính Công nghệ (Fintech), trực tiếp phát triển kinh doanh, thực hiện các dự án trọng tâm của công ty trong các lĩnh vực tiên phong và thách thức như Xây dựng giải pháp thanh toán cho chính phủ điện tử do VPCP chủ trì, phát triển giải pháp nộp thuế điện tử, giải pháp thanh toán & hệ thống vé điện tử cho giao thông công cộng tại Hà nội, hoạt động thu phí đỗ xe,… Trong quá trình thực hiện các dự án lớn, trong hoạt động vận hành doanh nghiệp, cũng như quan sát các doanh nghiêp, tôi nhận thấy các tổ chức cần một nhà Huấn luyện doanh nghiệp để giúp các CEO, các tổ chức của mình hoạt động đúng hướng, tối ưu hóa các nguồn lực và phát triển vượt bậc.


Năm 2018, sau quá trình học, làm việc với các doanh nghiệp, địa Phương tại các quốc gia Nhật, Mỹ (Hawaii), Singapore, Thailand trong khuôn khổ học bổng Global Leaders for Innovation & Knowledge, tôi mong muốn được hỗ trợ cộng đồng phát triển bền vững thông qua việc chia sẻ và hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng được năng lực cạnh tranh dựa trên đổi mới và sáng tạo. Với mong muốn đó, tôi đã tìm đến Action Coach để trang bị thêm nhiều kiến thức về Huấn luyện doanh nghiệp. Năm 2022, tôi tham gia nhóm Core thành lập Chapter Flaming thuộc BNI Khu vực 2 Hà nội với mục đích phát triển mạng lưới và kết nối để hỗ trợ các doanh nghiệp.

CÁC CHỨNG CHỈ

  • Chứng chỉ quốc tế Business Coach toàn cầu của ActionCoach năm 2022

  • Chứng chỉ Global Leaders for Innovation & Knowledge năm 2018

  • Bằng International Full Tme MBA, Audencia Nantes School of Management năm 2011

THẾ MẠNH CỦA TÔI 

  • Tôi là người kiên trì, bền bỉ & định hướng theo mục tiêu

  •  Tôi là người sáng tạo, mạnh mẽ & truyền cảm hứng cho đồng đội

  • Tôi là người thích đạt được các con số và kết quả thực

  • Tôi là người thích kết nối, năng lượng, hỗ trợ

  • Tôi là người LUÔN LUÔN CHO ĐI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

bottom of page