Thành tích và giải thưởng

THÀNH TÍCH VÀ GIẢI THƯỞNG

Top 35 thương hiệu nhượng quyền tốt nhất thế giới năm 2016 do Franchise Direct bình chọn

Top 50 thương hiệu nhượng quyền tốt nhất thế giới năm 2016 do Franchise Direct bình chọn

Franchise Satisfaction Awards: Năm 2010: Đứng thứ 31/250 doanh nghiệp trong bảng xếp hạng FBR

Franchise of The Year Award in Ireland

Franchise Provider og The Year in Britain

Rising Start Award in Queensland 400 in Australia

* Stevie International Business Awards:

  • Năm 2011: Công ty toàn diện nhất (Best Overall Company)

  • Năm 2007: Công ty Hoa Kỳ tốt nhất (Best U.S Company)

  • Năm 2006: Doanh nghiệp Quốc tế tốt nhất (Best International Business)

Picture1.jpg