top of page

TOP 25 Nhà Huấn luyện Xuất Sắc Nhất Toàn Cầu Top 25 Coaches for February 2021

Xin chúc mừng 2 Nhà huấn luyện Coach Rose Lê Thị Ánh Hồng #RoseLeAnhHong TOP 6 Nhà Huấn luyện Xuất Sắc Nhất Toàn Cầu và Nhà huấn luyện Coach Donnie Nguyễn Tuấn Anh #DonnieNguyenTuanAnh TOP 11 Nhà Huấn luyện Xuất Sắc Nhất Toàn Cầu. Chúc COACH nhiều niềm vui trên con đường giúp khách hàng đạt kết quả Thành Công, Thịnh Vượng.

======================

ActionCOACH Hanoi West – Huấn luyện doanh nghiệp

- Add: Tầng 4, Cầu nối tháp A-B Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

- Hotline: 0936 048 848

- Email: hanoi@actioncoach.vn

marketinghnw@actioncoach.vn

- Website: www.actioncoachhanoiwest.com

#ActionCOACH_Hanoi_West #BusinessCOACH #Top25CoachesforFebruary2021

128 views0 comments
bottom of page