TẠI SAO CHỦ DOANH NGHIỆP CẦN ĐÒN BẨY TRONG KINH DOANH?

Updated: Nov 24

Khi bạn mua một sản phẩm, như một chiếc điện thoại chẳng hạn, bạn sẽ có một bản “Hướng dẫn sử dụng”. Bản Hướng dẫn sử dụng đó được mô tả chi tiết cách dùng, cách vận hành và cách tự sửa chữa khi bạn gặp vấn đề với máy móc. Nó được mô tả đầy đủ sao cho bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tự nghiên cứu và sử dụng. Tương tự như vậy, mỗi doanh nghiệp cũng cần phải có một bản Hướng dẫn sử dụng đầy đủ và chi tiết sao cho bất kỳ nhân viên nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận và thực hiện.Đòn bẩy là gì? Nó giúp gì cho chủ doanh nghiệp?

Đòn bẩy, Leverage là nguyên tắc áp dụng trong kinh doanh giúp chủ doanh nghiệp làm ít được nhiều. Khi bạn mua một sản phẩm, như một chiếc điện thoại chẳng hạn, bạn sẽ có một bản “Hướng dẫn sử dụng”. Bản định hướng đó được mô tả chi tiết cách dùng, cách vận hành và cách tự sửa chữa