top of page

Làm chủ đích đến doanh nghiệp cần có sự cam kết

Trong một tổ chức, cam kết một từ không thể xem nhẹ được vì ràng buộc mọi cá nhân với hành động. Nó ràng buộc những người cam kết với các mục tiêu cá nhân và mục tiêu của công ty không chỉ ở mức độ tượng trưng, ​​mà phải được thực hiện với chiều sâu. Vì vậy cam kết vô cùng quan trọng trong việc làm chủ đích đến của doanh nghiệp.

Làm chủ đích đến

Trong 6 bước xây dựng doanh nghiệp tại ActionCOACH, bước đầu tiên vô cùng quan trọng chúng ta xem xét đó là Làm chủ và hôm nay chúng ta sẽ nói sâu hơn về: Làm chủ đích đến. Làm chủ điểm đến có nghĩa là chủ doanh nghiệp cần có sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng cho tổ chức.

Những gì được đề cập trong tuyên bố và sứ mệnh sẽ đóng vai trò là nền tảng cho mọi thứ mà doanh nghiệp làm. Đó là những tuyên bố đầy khát vọng về những gì doanh nghiệp của bạn muốn trở thành. Ngoài tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh, các công ty cũng cần xác định các giá trị cốt lõi sẽ dẫn dắt hiệu suất và hành vi của những người làm việc trong bất kỳ tổ chức nào.

Đọc thêm: Làm thế nào để viết một tuyên ngôn về sứ mệnh

Thông thường một sứ mệnh, tuyên bố tầm nhìn và các giá trị cốt lõi được đưa lên áp phích và trên một số tài liệu của công ty, nhưng nó chưa thực sự giúp chuyển đổi và định hướng tổ chức một cách sâu sắc. Nó được sử dụng rộng rãi tại một số sự kiện của công ty, nhưng các từ, suy nghĩ tầng nghĩa sâu xa chưa thấm vào các tầng của tổ chức, vì vậy mà nhà lãnh đạo sẽ không thể định hướng và dẫn dắt tư duy của những người trong tổ chức.

Nếu không có sự rõ ràng và sự hấp thụ của sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi thì chúng chỉ là những dòng chữ viết trên giấy không hơn, không kém thay. cần Mọi cá nhân trong doanh nghiệp cần thấm nhuần những giá trị này. Từ những nhân viên tuyến đầu đến cấp quản lý cao nhất, các giá trị cốt lõi là mức độ chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng tất cả nhân viên luôn trung thành với sứ mệnh và tầm nhìn.

Tăng tính cam kết trong việc làm chủ đích đến

Cam kết đối với thay đổi thực sự và đạt được thành công thực sự là điều quan trọng để thực hiện các thay đổi chuyển đổi trong dài hạn. Để hiểu cam kết, chúng ta hãy xem xét định nghĩa chính thức được cung cấp bởi Từ điển Merriam Webster, cam kết có nghĩa là; - thỏa thuận hoặc hứa thực hiện một điều gì đó trong tương lai. Cam kết là một lời hứa về nghĩa vụ cá nhân, được kết nối, thúc đẩy về mặt cảm xúc. Trong một tổ chức, cam kết là sợi dây ràng buộc giữa cá nhân với các mục tiêu của tổ chức.

Để củng cố những cam kết mang tính cá nhân, một tổ chức có thể thể hiện cam kết theo nhiều cách. Hãy cho cá nhân thấy rằng họ cần hành động như thế nào để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Để củng cố cam kết trước hết ở cấp độ cá nhân, hãy xem xét những điều sau đây:

- Tập trung vào việc luôn chuyên nghiệp

- Đặt khách hàng lên hàng đầu

- Trở thành một đồng đội tốt

- Luôn có động lực và tích cực

- Luôn giữ mình tập trung vào bức tranh lớn của tổ chức

Để giữ cho nhân viên tập trung vào cam kết, tổ chức cần thực hiện các bước:

- Đặt mục tiêu và mục tiêu rõ ràng, dễ hiểu và có thể đo lường được

- Xây dựng cơ hội phát triển nghề nghiệp và thiết lập kế hoạch phát triển

- Tôn trọng tiếng nói của nhân viên, hòa nhập và minh bạch

- Cam kết đa dạng

- Cung cấp một môi trường làm việc đầy thử thách và bổ ích

- Hãy minh bạch về sự thay đổi

- Vận động cho nhóm của bạn và khuyến khích liên kết nhóm

- Nhất quán và công bằng

- Luôn cung cấp thông tin liên lạc rõ ràng và cung cấp phản hồi rõ ràng và khách quan

- Tạo chiến lược để thu hút sự tham gia của nhân viên

Tại ActionCOACH, chúng tôi có 14 Điểm Văn hóa đóng vai trò là trụ cột trong cách thức hoạt động, hành vi của doanh nghiệp và những gì mà tất cả các thành viên của tổ chức sử dụng để hướng dẫn công việc của họ. Đứng đầu trong số 14 giá trị đó là CAM KẾT bởi đây là cách ActionCOACH khẳng định nó là điểm đầu tiên của văn hóa.

“Tôi cam kết nỗ lực hết mình cho đến khi thành công. Tôi cam kết luôn luôn gắn bó với Tầm nhìn, Sứ mệnh, Văn hóa và thành công của ActionCOACH, với đội ngũ ActionCOACH hiện tại và tương lai, với khách hàng của ActionCOACH. Tôi luôn luôn ưu tiên sản phẩm và dịch vụ của ActionCOACH trước mọi sản phẩm và dịch vụ khác. ”

Để xem phần còn lại của 13 điểm văn hóa, hãy truy cập: https://www.actioncoachhanoiwest.com/14-gia-tri-van-hoa

Vì vậy, hãy tự hỏi mình những câu hỏi này.

- Điều gì xác định cam kết trong tổ chức của bạn?

- Làm thế nào để bạn thể hiện cam kết và những hoạt động nào bạn đang hỗ trợ để thu hút nhân viên của bạn, giữ cho họ cam kết với sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức? Bạn cam kết như thế nào để Làm chủ Điểm đến và bạn sẽ làm gì để bắt đầu thay đổi?

Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc và bắt đầu với Kiểm tra sức khỏe kinh doanh với một huấn luyện viên kinh doanh ActionCOACH chuyên nghiệp được chứng nhận. Để tìm hiểu thêm về ActionCOACH, tổ chức huấn luyện doanh nghiệp thành công nhất và lớn nhất trên thế giới, hãy dành chút thời gian đọc thêm tại ĐÂY. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy giá trị tuyệt vời tại ActionCOACH Hanoi West.

Các bài viết bạn có thể tham khảo:

- Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

- Chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh - Xây dựng tinh thần đội nhóm

7 views0 comments
bottom of page