Đâu là đòn bẩy giúp doanh nghiệp phát triển

Updated: Nov 24

Bạn đang muốn khởi nghiệp? Bạn không biết làm sao để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh? Hãy cân nhắc sử dụng các đòn bẩy kinh doanh thật hiệu quả. Bài viết này sẽ chia sẻ cùng bạn đòn bẩy là gì và 4 loại đòn bẩy kinh doanh cực kỳ hiệu quả.


Có 4 loại đòn bẩy bạn có thể sử dụng để nâng tầm doanh nghiệp của bạn.

  1. Tài chính và Tiền tệ

  2. Marketing và Bán hàng

  3. Hệ thống và Công nghệ

  4. Con người và Đào tạo