Bạn có thực sự làm chủ doanh nghiệp của mình?

Updated: Nov 24

Michael E. Gerber, một tác giả, chuyên gia kinh doanh đã từng nói, “Nếu công việc kinh doanh của bạn phụ thuộc vào bạn, bạn không sở hữu một doanh nghiệp, mà đơn giản chỉ là bạn có một công việc. Và đó là công việc tồi tệ nhất trên thế giới bởi vì bạn đang làm việc cho một người mất trí!”


Tôi mất quá nhiều thời gian để giải quyết công việc

Trên thực tế rất nhiều chủ doanh nghiệp bị kiệt sức nhanh chóng khi mở một doanh nghiệp mới bởi vì chúng ta luôn nghĩ rằng mình phải tự làm tất cả. Ta sẵn sàng tham gia vào tất cả các công việc, dành thời gian, tâm huyết với dự án của mình. Và khi bạn lên làm chủ, bạn cần chuyển giao công việc đó cho nhân viên, vấn đề nằm ở việc, bạn không tin tưởng người khác làm những gì mà bản thân đang làm rất tốt.