top of page

ActionCOACH HNW xếp thứ 4 trong top 100 firm hoạt động hiệu quả toàn cầu tháng 6/2019

Updated: Feb 1, 2020

ActionCOACH HNW ghi dấu trên bản đồ thế giới khi đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng Top 100 firm hoạt động hiệu quả trên toàn cầu tháng 6/2019 của ActionCOACH Global. Coach Nancy Ngô Thị Bích Quyên- Founder ActionCOACH HNW là 1 trong 20 chủ firm hoạt động hiệu quả trên toàn cầu. Đồng thời Coach Hana Đoàn Thị Hải Loan, Coach Johnny Nguyễn Thanh Nhân nằm trong top 25 nhà huấn luyện xuất sắc tháng 6.2019 trên thế giới. Xin chúc mừng Firm ActionCOACH Hanoi West và các nhà huấn luyện đã luôn nỗ lực không ngừng và nhận được thành quả xứng đáng.


17 views0 comments
bottom of page