top of page

️7 khía cạnh động lực tối đa hóa bản thân, thúc đẩy đội nhóm

Chương trình giúp giải mã hành vi con người thông qua việc: Cung cấp sự hiểu biết về bảy khía cạnh động lực và cách tối đa hóa hiệu suất bằng cách đạt được sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các động cơ thúc đẩy với sự lựa chọn và hành động của chúng ta.Nếu DISC là công cụ đánh giá hành vi con người, “đọc vị” tính cách của người khác thông qua giọng nói, điệu bộ và những hành vi dễ quan sát thì Motivator chính là phần chìm của tảng băng, 85% nguyên nhân quyết định hành vi của một người.


Motovators thông qua việc phân tích 7 yếu tố động lực:

- Động lực Thẩm mỹ - hướng tới sự cân bằng, hòa hợp và hình thức

- Động lực Kinh tế - hướng tới kết quả mang tính kinh tế và thực tiễn

- Động lực Cá nhân – hướng tới sự nổi bật như tính độc lập và duy nhất

- Động lực Chính trị - hướng tới sự nắm quyền kiểm soát và tạo ảnh hưởng

- Động lực Vị tha – hướng tới những nỗ lực nhân văn và giúp đỡ người khác một cách vị tha

- Động lực Quy chế - hướng tới sự thiết lập trật tự, thông lệ và cấu trúc

- Động lực Lý thuyết – hướng tới kiến thức, học tập và hiểu biết.


Tham gia Motivators giúp bạn giải mã hành vi con người thông qua việc


- Cung cấp sự hiểu biết về bảy khía cạnh động lực và cách tối đa hóa hiệu suất bằng cách đạt được sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các động cơ thúc đẩy với sự lựa chọn và hành động của chúng ta.


- Biết được thước đo nhận thức của bản thân thông qua kết quả bài kiểm tra, thứ tự ưu tiên các loại động lực của cá nhân và lý giải được hành vi của bản thân trước các sự việc, vấn đề.


- Chủ doanh nghiệp sẽ có thể nhận ra đâu là thế mạnh và điểm hạn chế trong cuộc sống cũng như trong công việc của bản thân và thành viên trong đội ngũ để phân công công việc phù hợp, phát huy hết tiềm lực và nâng cao chất lượng công việc của cá nhân và của tập thể.


👉Link đăng ký: https://offers.actioncoachhanoiwest.vn/motivators

--------------------------

Thông tin chương trình: Bảy khía cạnh động lực "Motivators"

Thời gian: 13h30 – 16h30 ngày 22.03.2022

HÌNH THỨC: Online #zoom

-----------------------------------------

NANCY QUYÊN - NHÀ HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC THẾ GIỚI

🏢 Add: Tầng 4, Cầu nối tháp A-B Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

☎️ Hotline: 0904 675 768

📧 Email: nancyquyenvn@gmail.com

🌐 Website: www.nancyquyen.net

#ActioncoachHanoiWest

33 views0 comments