top of page

6 bước giải quyết bài toán kiểm soát tốt cho doanh nghiệp

Chương trình "6Steps – 6 BƯỚC XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG" sẽ giúp bạn thực sự LÀM CHỦ doanh nghiệp của mình, tạo ra sự chủ động về tài chính cho bản thân và đảm bảo sự phát triển thịnh vượng cho doanh nghiệp.


Tất cả các vấn đề trong kinh doanh đều có triệu chứng chung là doanh nghiệp phát triển nhưng thiếu sự kiểm soát. thiếu kế hoạch hoặc quy trình vận hành từng bước mà doanh nghiệp cần tuân theo trong quá trình phát triển.


Những công ty đó chắc chắn chưa từng gặp Huấn luyện viên kinh doanh!


Dù thách thức bạn đang phải đối mặt là việc:

- Không có thời gian riêng cho bản thân

- Không thể tuyển được nhân sự giỏi

- Hoặc đơn giản là việc bạn đang muốn GIA TĂNG lợi nhuận ròng cho doanh nghiệp


Chương trình 6 bước xây dựng doanh nghiệp hiệu quả sẽ giúp bạn thực sự LÀM CHỦ doanh nghiệp của mình, tạo ra sự chủ động về tài chính cho bản thân và đảm bảo sự phát triển thịnh vượng cho doanh nghiệp.


👉 Anh/Chị sẽ tiếp cận và hiểu rõ về công thức 6 BƯỚC XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG đã áp dụng hiệu quả trên 83 Quốc gia và tất cả các khách hàng của firm ActionCOACH Hanoi West.


Thông tin chương trình:


- Nhà huấn luyện: Donnie NGUYỄN TUẤN ANH

- Đối tượng tham dự: Chủ doanh nghiệp (bắt buộc)

- Số lượng tối đa: 20 người

Chi tiết và đăng ký tham gia tại: https://offers.actioncoachhanoiwest.vn/seminar-6-steps

- Online: qua #Zoom

11 views0 comments
bottom of page