5 cách xây dựng niềm tin đội nhóm

Updated: Nov 24

Niềm tin là nền tảng để xây dựng sức mạnh đội nhóm, tạo ra văn hóa làm việc tích cực và tạo ra kết quả tuyệt vời. Vậy với tư cách là người lãnh đạo, bạn có thể dùng những cách gì để xây dựng một nơi làm việc có độ tin tưởng cao cho nhân viên của mình?


Tại sao doanh nghiệp cần phải xây dựng niềm tin đội nhóm

Fast Company đã chia sẻ câu chuyện về một công ty nằm trong danh sách Fortune 500: lãnh đạo phải mất trung bình 89 tuần để thực hiện thay đổi trong công ty và lãng phí thời gian 39 tuần để có thể thay đổi được - kết quả trực tiếp của sự thiếu tin tưởng (Manning, 2021). Cái giá phải trả cho việc thiếu niềm tin trong doanh nghiệp là mất thời gian, công sức và tiền bạc.


Một bài báo của Harvard Business Review đã đưa tin về sự khác biệt giữa nhân viên của 1 công ty bình thường và nhân viên của một công ty, tập đoàn uy tín. Theo thống kê, khi nhân viên có niềm tin vào doanh nghiệp thì sẽ “ít căng thẳng hơn 74%, năng lượng làm việc nhiều hơn 106%, năng suất cao hơn 50%, ngày ốm ít hơn 13%, gắn bó hơn với công ty 76%, hài lòng hơn 29% với cu