top of page
web mục Coach Rose (1).jpg

KHÓA ĐÀO TẠO: BẢY KHÍA CẠNH ĐỘNG LỰC "MOTIVATORS"

Bên trong 1 con người là 1 thế giới khác so với bề ngoài mà Anh/Chị thấy!

✅ Động lực Thẩm mỹ - hướng tới sự cân bằng, hòa hợp và hình thức
✅ Động lực Kinh tế - hướng tới kết quả mang tính kinh tế và thực tiễn
✅ Động lực Cá nhân – hướng tới sự nổi bật như tính độc lập và duy nhất
✅ Động lực Chính trị - hướng tới sự nắm quyền kiểm soát và tạo ảnh hưởng
✅ Động lực Vị tha – hướng tới những nỗ lực nhân văn và giúp đỡ người khác một cách vị tha
✅ Động lực Quy chế - hướng tới sự thiết lập trật tự, thông lệ và cấu trúc
✅ Động lực Lý thuyết – hướng tới kiến thức, học tập và hiểu biết.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Thời gian: 8:30 - 11:30 Ngày 30/11/2021 
Hình thức học: Online  qua #zoom

📌 Vậy làm thế nào để hiểu:
- Tại sao tôi lại dễ bị người khác thuyết phục trong mọi việc, kể cả trong cuộc sống và trong công việc?
- Tại sao cô ý lại luôn nghi ngờ tôi và không có niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống?
- Tại sao anh ta lại có thể đưa ra những ý tưởng đầy tính sáng tạo đến vậy?
- Tôi cũng không biết tại sao tôi bán hàng tốt thế, mọi người tôi gặp thường sẽ mua 1 sản phẩm nào đó trong số các sản phẩm của tôi.
- Tại sao cô ấy lúc nào cũng có thể chuẩn bị chu đáo mọi thứ ?...

✅ Nếu anh/ chị có rất nhiều câu hỏi “Tại sao” giống như trên thì chương trình workshop online “Bảy khía cạnh động lực cá nhân” do ActionCOACH Hanoi West tổ chức chính là khoá học dành cho anh chị.
Chương trình giúp giải mã hành vi con người thông qua việc:
✅ Cung cấp sự hiểu biết về bảy khía cạnh động lực và cách tối đa hóa hiệu suất bằng cách đạt được sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các động cơ thúc đẩy với sự lựa chọn và hành động của chúng ta.
✅Biết được thước đo nhận thức của bản thân thông qua kết quả bài kiểm tra, thứ tự ưu tiên các loại động lực của cá nhân và lý giải được hành vi của bản thân trước các sự việc, vấn đề.

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN VÀ THANH TOÁN

Chi phí khóa đào tạo: 
 1.375.000 VNĐ/ người (bao gồm 1 bài Test MOTIVATORS, VAT)

Thông tin thanh toán:

CÔNG TY CỔ PHẦN BUSINESS COACHING HANOI WEST

Số tài khoản: 035704060003986
Ngân hàng: VIB Ba Đình, Hà Nội

 

Nội dung ck ghi rõ Họ tên – Số điện thoại.

 

Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, văn phòng ActionCOACH Hanoi West sẽ thông tin tới anh chị.

Tư vấn khóa đào tạo: 0936 048 848 | Ms. Linh

bottom of page